Мета і завдання

 1. Метою (цілями) діяльності Асоціації є розвиток та популяризація футболу на території Житомирської області, направлені на зростання рівня масовості цього виду спорту серед усіх верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської, спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в сфері футболу, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних, реабілітаційних, для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних програм.
 2. Напрями діяльності:
  • Постійне удосконалення гри у футбол та сприяння її поширенню в Житомирській області;
  • Розроблення і забезпечення реалізації та впровадження програм розвитку футболу;
  • Сприяння ефективній діяльності членів Федерації з виконання статутних завдань;
  • Забезпечення організації та проведення змагань з футболу місцевого рівня на території Житомирської області, у разі необхідності забезпечення під час таких заходів проживання, проїзду, харчування, страхування учасників таких заходів, а також спортивним одягом, аксесуарами, взуттям, інвентарем, лікарськими, медично-відновлювальними засобами, коштами та іншими необхідними для проведення змагань (зборів) ресурсами;
  • Організація та проведення фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення різних груп населення для занять футболом, здійснення організаційного фінансового та іншого забезпечення підготовки та проведення таких заходів, надання благодійної допомоги.
  • Розроблення та забезпечення реалізації довгострокових програм розвитку футболу в регіоні. Організаційне, фінансове та інше забезпечення поточної діяльності РФФ у вигляді витрат, спрямованих на обслуговування та управління діяльності РФФ, органів управління, а також органів, за допомогою яких РФФ здійснює свою діяльність;
  • Сприяння налагодженню і розвитку співробітництва та плідної взаємодії між членами Асоціації , забезпечення впровадження їх єдиної спільної політики з розвитку футболу;
  • Підтримання зв’язку і співпраці з УАФ, забезпечення дотримання статуту ФФУ та інших регламентних документів ФФУ всіма членами Федерації;
  • Контроль та забезпечення дотримання всіма членами Федерації статутних та регламентних документів Федерації, Правил гри (а у випадках, коли підлягають застосуванню документи ФІФА, УЄФА,сУАФ – документів цих організацій) при проведенні матчів з футболу;
  • Здійснення єдиної дисциплінарної практики щодо всіх членів Асоціації та їх представників;
  • Запобігання усім діям чи бездіяльності, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань з футболу або спричинити зловживання у футболі;
  • Захист інтересів членів Федерації у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадськими об’єднаннями, іншими фізичними та юридичними особами;
  • Надання правової і соціальної допомоги членам Асоціації , гравцям, тренерам та іншим фахівцям з футболу, виявлення турботи про ветеранів футболу;
  • Отримання відповідних повноважень щодо організації турнірів на відповідній території;
  • Поширення інформації про футбол (у т.ч. про діяльність Асоціації) та обміну досвідом у цій сфері у засобах масової інформації;
  • Сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації фахівців з футболу шляхом проведення конференцій, семінарів, курсів та інших науково-практичних заходів;
  • Представлення гравців, тренерів та інших фахівців з футболу до нагород, заохочень, присвоєння почесних звань Асоціації та сприяння в представленні до державних нагород, заохочень та почесних звань;
  • Виготовлення в установленому законодавством порядку офіційної нагородної, пам’ятної атрибутики та сувенірної продукції Асоціації.