ЖОФФ

  1. ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» (далі – Федерація) є громадським об’єднанням фізкультурно-спортивного спрямування, організацією зі статусом юридичної особи, створеною відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та іншого законодавства України.
  2. Федерація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організаційно-правова форма Федерації – громадська спілка.
  3. Офіційною назвою Федерації є:

повна назва:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА СПІЛКА «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ»

скорочена назва:

українською мовою – «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ ФУТБОЛУ» або «ЖОФФ».

  1. Разом з повноваженнями щодо своїх членів, передбачених законодавством України для громадських об’єднань і цим Статутом, Федерація також користується повноваженнями щодо розвитку футболу на території Житомирської області, делегованими Федерації місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування з питань фізичної культури і спорту чи ФФУ, а також правом на організацію та проведення змагань з футболу місцевого рівня на території Житомирської області.
  2. Правовою основою діяльності Федерації є Конституція України, законодавство України, статути, регламенти, директиви та рішення органів ФФУ, УЄФА, ФІФА, цей Статут, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Федерацією у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
  3. Федерація визнає цілі та завдання ФФУ, УЄФА та ФІФА, керується у своїй діяльності документами зазначених організацій, а у випадку наявності в неї статусу регіональної федерації футболу – приймає на себе зобов’язання дотримуватися обов’язків, передбачених статутом ФФУ для регіональних федерацій футболу.
  4. Федерація є юридичною особою, наділена правами та обов’язками, які має юридична особа згідно з законодавством України.
  5. Місцезнаходженням штаб-квартири Федерації є: Україна, м. Житомир, майдан Корольова, 3/14, офіс 302.